Jak napisać CV ?

Czy wiesz, co to jest CV? Nie?

To przeczytaj…

Jest to forma prezentacji swojej osoby, która pomoże Ci osiągnąć to, o co zabiegasz: atrakcyjną  pracę lub interesujące stypendium. Twoim celem powinno być przykucie uwagi czytającego do swoich najlepszych doświadczeń, kwalifikacji i cech, przy równoczesnym pomniejszeniu znaczenia swoich wad. Pamiętaj jednak by nie doprowadzić do zniekształcenia, przekręcenia albo pomijania faktów. Nie ma, nic, bowiem gorszego niż ujawnienie podczas rozmowy kwalifikacyjnej ukrytych, niekorzystnych faktów.

Zanim zaczniesz pisać CV:

1. Zbierz informacje o pracy, o którą się starasz.

2. Ustal, jakie są cele i oczekiwania pracodawcy:
- Jakie kwalifikacje wymagane są na dane stanowisko?

- Jaki jest zakres obowiązków?

- Jakiego wykształcenia i doświadczania zawodowego wymaga pracodawca?


3. Dokonaj samooceny i zastanów się:
- Jakie masz wykształcenie?

- Jakie są Twoje kwalifikacje zawodowe?

- Jakie masz doświadczenie w pracy?

- Jakie są Twoje osiągnięcia?

- Jakie dodatkowe umiejętności posiadasz?


Jak napisać skuteczny życiorys?

Zadaniem CV jest skłonienie czytającego do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Pamiętając o tym, opracuj graficznie CV w taki sposób, aby pociągało wizualnie, było łatwe do przejrzenia i wywoływało wrażenie uporządkowanego zestawienia najważniejszych informacji.

Nigdy nie wiadomo jak wiele sekund czytający poświęca na Twoje CV  lezące w pliku kilkudziesięciu innych podań. Początkowa reakcja czytającego zależy od wyglądu CV, a nie od jego treści.

Pamiętaj, więc o starannym, schludnym i czystym sporządzeniu CV, rozbijaj tekst nagłówkami i śródtytułami, używaj wcięć przy wyszczególnianiu punktów. Podkreśl albo pisz dużymi literami kluczowe hasła na lewym marginesie. Zamiast zdań rozwiniętych używaj równoważników zdań. Nigdy nie należy pisać na obydwu stronach kartki - utrudnia to czytanie.

Jeżeli wybierzesz CV w formie funkcjonalnej lub celowej powinno się ono zmieścić na jednej stronie. Natomiast, gdy będziesz przedstawiać swój życiorys zawodowy w formie chronologicznej, a masz za sobą duże doświadczenie nie musisz się ograniczać do jednej strony. Warto wtedy skoncentrować się na szczegółowym opisie zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach.


Jaki rodzaj CV wybrać?

W zależności od celu sporządzania CV, jak również od stopnia Twoich kwalifikacji, przeszłości zawodowej i posiadanych cech, możesz zdecydować się na CV chronologiczne, funkcjonalne lub celowe. Każde z nich pozwoli Ci we właściwy sposób skutecznie zaprezentować własną osobę.


CV chronologiczne

Jest najbardziej tradycyjnym sposobem sporządzania CV, zwłaszcza dla osób o bogatym doświadczeniu zawodowym, które starają się o posadę będącą kolejnym krokiem w ich karierze.

W takim schemacie, zajmowane stanowiska wymieniane są w kolejności odwrotnej do chronologicznej, czyli od ostatniego do pierwszego. Jeżeli nie masz bogatych doświadczeń zawodowych, lepiej jest je poprzedzić informacją o ukończonych szkołach i kursach, co skoncentruje uwagę czytającego na Twojej wiedzy akademickiej. Dobrym zwyczajem jest podanie krótkich, zwięzłych informacji o firmie, w której się pracowało, wraz z zakresem obowiązków i odpowiedzialności.


CV funkcjonalne

Ten sposób sporządzania CV jest szczególnie odpowiedni dla osób, które pragną zmienić kierunek rozwoju zawodowego lub zamierzają zająć się zawodowo nową dziedziną. Jest to również sposób na zminimalizowanie  niekorzystnego wrażenia, jakie powodują przerwy w zatrudnieniu, czy nieadekwatne wykształcenie.

W funkcjonalnym CV powinieneś zwrócić uwagę czytającego na obszary, w których masz szczególne osiągnięcia i czujesz się kompetentny. Obszary te muszą ściśle korelować z charakterem pracy na stanowisku, o które się starasz. Przedstawienie informacji o doświadczeniach zawodowych i wykształceniu sprowadza się do podania podstawowych danych w drugiej części CV.


CV celowe

To rozwiązanie przy sporządzaniu CV jest odpowiednie dla osób, które mają jasny obraz tego, czym się chcą zająć, starają się o konkretną posadę i chcą udowodnić, że mają odpowiednie kwalifikacje do objęcia stanowiska.

Celowe CV jest tak skonstruowane, aby skoncentrować uwagę czytającego na tym, co możesz wnieść do organizacji lub firmy, obejmując dane stanowisko. Zaraz po precyzyjnym określeniu celu, przedstaw listę umiejętności cennych z punktu widzenia pracodawcy. Poprzyj ją listą osiągnięć mających uwiarygodnić Cię w oczach czytającego CV.

Co powinno zawierać CV?

Są pewne elementy, które w sposób oczywisty należy zamieścić w resume.

Takie podstawowe dane stanowią imię, nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej. Pamiętaj o uwypukleniu swoich mocnych stron, które pomogą wywrzeć wrażenie. Pomijaj miejsca, które budzą wątpliwości, bowiem one rodzą pytania. Skup się na swoich najlepszych stronach, ale pisząc prawdę. Zwykle w CV przedstawiane są również:

- cel i oczekiwania, co do charakteru pracy; unikaj zawężających oświadczeń, żeby nie zamknąć sobie drogi do innych stanowisk,

- aktywność oraz osiągnięcia pozazawodowe ( np. przynależność do organizacji, członkostwo w klubach i stowarzyszeniach),

- inne osiągnięcia i umiejętności ( znajomość języków obcych, znajomość komputera, certyfikaty, licencje, kursy, stypendia).


Możesz również dołączyć informacje dodatkowe, które zwiększają atrakcyjność Twojej oferty np. dobry stan zdrowia, dyspozycyjność, skłonność do zmiany miejsca zamieszkania. Podając referencje wybierz ludzi wiarygodnych, z dobrą reputacją na danym polu zawodowym.

Opcjonalnie można umieścić wyrażenie "referencje osiągalne na żądanie".

"Political correctness" sprawia, że nie powinno się selekcjonować kandydatów na podstawie wieku. Dlatego część osób pomija date datę urodzenia w swoim CV. Nie ma się jednak, co łudzić, czytający bez trudu obliczy orientacyjny wiek kandydata, choćby na podstawie dat ukończenia szkół.

Inaczej z narodowością i wyznaniem - te informacje są pomijane.

Najczęściej popełniane błędy w pisaniu CV

 1. bardzo długi opis odbytych szkoleń,
 2. „dziury” w chronologii, wszystkie luki w karierze zawodowej czy w przebiegu wykształcenia powinny być wyjaśnione w sposób bezpośredni i pozytywny, nie każmy się domyślać pracodawcy, czym były spowodowane,
 3. zbyt długa lista naszych zainteresowań,
 4. przesyłanie aplikacji zupełnie nie spełniających warunków ogłoszenia,
 5. brak załączników(wysyłanie aplikacji, które, mimo zapewnień w treści, nie zawierają żadnych załączników),
 6. przesyłanie skrótów do plików na dysku użytkownika zamiast pełnych plików z dokumentami,
 7. zahasłowane pliki (przesyłanie zahasłowanych dokumentów w Wordzie lub skompresowanych np. ZIPem),
 8. zły dobór fotografii zamieszczonych w CV (na zdjęciu nie musimy być koniecznie w garniturze i w krawacie, ale nie może być to zdjęcie z imprezy czy z wakacji),
 9. niepoważny adres e-mailowy typu laleczka@.... lub browarek@.... nie powinien być podawany w aplikacjach, zwłaszcza do poważnych instytucji; najlepiej mieć adres e-mailowy do kontaktów prywatnych, zaś drugi, bardziej oficjalny, do kontaktów w sprawie pracy,
 10. faux pas związane z podaniem firmowego adresu e-mail, bądź telefonu do firmy, w której obecnie pracujemy jako sposobu kontaktu z nami, co powoduje narażenie się na posądzenie o nielojalność oraz na niekomfortową sytuację, gdy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjna u przyszłego pracodawcy dotrze do obecnego,
 11. niemożność skontaktowania się z kandydatem – stale wyłączona komórka czy brak odpowiedzi na e-mail zniechęci najbardziej wytrwałego pracodawcę,
 12. brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez której pracodawca nie może przeprowadzić procesu rekrutacji ani przechowywać dokumentów aplikacyjnych; zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być podpisana własnoręcznie przez osobę składającą dokumenty, a życiorysy bez klauzuli często nie są w ogóle czytane i brane pod uwagę; przetwarzanie danych osobowych służy jedynie do przechowywania ich w bazie danych firmy,
 13. stosowanie żargonu, slangu zrozumiałego dla nas, ale nie dla pracodawcy,
 14. podawanie kontaktu do osób, które mają wystawić nam referencje bez uprzedzenia ich o tym
 15. pomyłka w nazwisku adresata, nazwie jego stanowiska, adresie lub kodzie pocztowym

       16.pomyłka w nazwie stanowiska, o które się ubiegamy


Poniżej znajduje się przykładowe CV.

Przykładowy życiorys - CV


Dane personalne:

Imię i nazwisko: XXXXXXXXXX

Adres kontaktowy: ul. Zakole 17, 00-555 Tyskie 
Numer telefonu: 025 758 85 85

Kom.: 512 189 123

E-mail: praca@ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Data urodzenia: 29 lutego 1990 r.

Wykształcenie:
1998-2002 -Liceum Ogólnokształcące nr VII  Kapitanów, klasa o profilu ogólnym - matura z wyróżnieniem

Odbyte kursy:
styczeń 2002 - kurs szybkiego pisania na komputerze, firma XXXXX w Krakowie
listopad 2001 - szkolenie "XXXXXXX w firmie", Instytut Francuski w Warszawie
lipiec 2000 - miesięczny kurs języka angielskiego w Irlandii

Doświadczenie zawodowe:
lipiec 2001 i lipiec 2000 - praca czasowa w firmie Polpol w Kapitanowie - zastępstwo sekretarki; m.in. przygotowywanie i tłumaczenie korespondencji, tłumaczenia w trakcie spotkań biznesowych prezesa, sporządzanie notatek ze spotkań kierownictwa, obsługa biura

Znajomość języków obcych:
- angielski - biegły w mowie i piśmie
- rosyjski - dobry w mowie i piśmie
- francuski - podstawy

Inne umiejętności:
- obsługa komputera - system operacyjny Windows 98, 2000, MS Word, Excel, MS Power Point, użytkownik Internetu
• podstawy stenografii
• prawo jazdy kat. B

Zainteresowania:
• muzyka klasyczna, literatura amerykańska, psychologia, szydełkowanie

Dodatkowe informacje:
• umiejętność pracy w zespole, w stresie
• pracowitość, sumienność
• zdolności organizatorskie
• kreatywnośćWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).


xxxxxxxxx

DANE OSOBOWE :

Adres :                                                                      xxxxxxxxxxx

E-mail :                                                         xxxxxxxxxxxxxx

Telefon :                                                      xxxxxxxxxxxx

512-166-888

Data urodzenia :                                            01.04.1999

Miejsce urodzenia :                                        Warszawa


WYKSZTAŁCENIE:

1998-2000                                                                                                           Szkoła Biznesu i Języków Obcych

Policealne Studium Zawodowe

technik ekonomista  o specjalności finanse

1994-1998                                                                                                           Liceum Ogólnokształcące w Kosicach

Kursy:

2000                                                               Kurs księgowości małych i średnich firm

z obsługą komputera

Kurs prawa jazdy kategorii B


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE :

1999                                                                                                                              „Malibu” Sklep Odzieżowy w Kosicach – sprzedawca

1998-1999                                                    xxxxxxxxx ” Piekarnia –Cukiernia

w Kosicach– referent d/s wprowadzania danych

1998                                                                          Urząd Gminy Kosice – Referent d.s. administracyjnych


UMIEJĘTNOŚCI :                        - znajomość programów komputerowych :

Word, Excel, Płatnik, Rachmistrz,WF-KaPeR; Internet i poczta elektroniczna,

- obsługa urządzeń biurowych: fax, komputer,

-prowadzenie rozliczeń Podatkowej Księgi

Przychodów i Rozchodów

- obsługa kasy fiskalnej,

CECHY OSOBOWOŚCI: - umiejętność pracy w zespole i indywidualnie                                                                   - łatwość nawiązywania kontaktów

- punktualność

- obowiązkowość

- cierpliwość

ZAINTERESOWANIA: - jazda konna

- kulinaria

- książka
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji. Ustawa o ochronie danych osobowych /Dz. U. nr.133 poz.883/.


Wzór  życiorysu europejskiego


Wzór  życiorysu europejskiego (European Curriculum Viatae Format) podzielony jest na kilka segmentów. Składa się z następujących części:

 1. dane personalne - PERSONAL  INFORMATION,
 2. doświadczenie zawodowe - WORK EXPERIENCE,
 3. wykształcenie i odbyte szkolenia - EDUCATION AND TRAINING,
 4. osobiste umiejętności i zakres kompetencji - PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES,
 5. dodatkowe informacje - ADDITIONAL INFORMATION,
 6. załączniki - ANNEXES.

W każdej z wyżej wymienionych części życiorysu europejskiego osoba starająca się o pracę powinna podać wszystkie informacje, które są w niej wymagane. Jednocześnie CV zachowuje jasną i przejrzystą strukturę, tak, że czytający je pracodawca otrzymuje pełne dane o kandydacie do pracy w ustandaryzowanej formie.


A oto wykaz informacji, jakie powinny znaleźć się w poszczególnych segmentach życiorysu europejskiego:

 1. PERSONAL  INFORMATION: nazwisko, imię (imiona), dokładny adres zamieszkania, numer telefonu (faxu), e-mail, narodowość, data urodzenia,
 2. WORK EXPERIENCE: zdobyte doświadczenia zawodowe uporządkowane od - do zaczynając od najbardziej aktualnych, nazwa i adres pracodawcy, rodzaj działalności lub sektor, zajęcie lub stanowisko, główne aktywności i odpowiedzialności,
 3. EDUCATION AND TRAINING: ukończone szkoły i odbyte szkolenia uporządkowane od - do zaczynając od najbardziej aktualnych, nazwa i typ organizacji prowadzącej edukację lub szkolenie, główne zagadnienia  / zagadnienia zdobyte umiejętności zawodowe, uzyskany w wyniku ukończenia szkoły lub szkolenia tytuł, poziom w międzynarodowej skali (o ile można go określić).
 4. PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES - (niekoniecznie udokumentowane dyplomami czy certyfikatami): język ojczysty, inne języki (czytanie, pisanie, mówienie - przy każdym z nich należy określić poziom), umiejętności społeczne (np. umiejętności pracy w zespole), umiejętności działalności w organizacjach (opisać organizacje i programy), umiejętności techniczne (np. umiejętność obsługi komputera), talenty artystyczne (np. muzyka, pisanie, projektowanie), inne umiejętności niewymienione powyżej oraz prawo jazdy.
 5. ADDITIONAL INFORMATION - dodatkowe informacje, które mogą być ważne dla pracodawcy (np. opinie, referencje, osoby kontaktowe).
 6. ANNEXES - lista załączników.